099 5844 381 betlehem.osijek@gmail.com www.betlehem-osijek.hr https://www.facebook.com/betlehemosijek

Aktivnosti

Udruga Betlehem Osijek vas poziva na svetu misu u bolničkoj kapelici,20.4.2015.,u 17.30h.
Povod je 21.4.1978. - datum kad je donešen postojeći zakon o pobačaju u RH,čiji je potpisnik Jakov Blažević,tužitelj Bl.Alojzija Stepinca.

Želimo moliti na nakane:
-promjene toga zakona,i donošenja novoga,koji će štititi i očuvati svaki ljudski život,od njegova začeća pa sve do prirodne smrti
-za sve žene i muškarce,majke i očeve pobačene dječice tijekom ovih godina
-za medicinsko osoblje koje je sudjelovalo u tim pobačajima

misu će glazbeno animirati VIS ADORAMUS, uoči mise od 17h moliti  će se Krunica Božanskog Milosrđa, sa Zazivima, misu će slaviti p.Marek Szrejna,CSSp
biti će čitani tekstovi Bl.Alojzija Stepinca,u kojima je progovarao o problematici pobačaja

Dođite i zajedno sa nama molite!

"Izbavljaj one koje vuku u smrt;oslobodi one,koje vode,da ih pogube!
Otvaraj usta svoja za nijemoga,za stvar ostavljenoga."
(Izr 24,11;31,8)