099 5844 381 betlehem.osijek@gmail.com www.betlehem-osijek.hr https://www.facebook.com/betlehemosijek

Jedna je hrabra majka odlučila posvjedočiti, želimo to sa vama podijeliti:

Hvaljen Isus i Marija! Kao djevojka sam sa zanimanjem čitala u Glasniku Srca Isusova i Marijina pisma čitatelja o razl.moralnim pitanjima, posebno vezano uz obitelj. Sa 20 god. oboljevam od zloćudne bolesti, prolazim kemoterapiju i oporavak. Htjela sam biti redovnica i teško sam prihvatila nakon 5god. samostanskog života odgovor poglavara kako smatra da se trebam udati i zasnovati obitelj. Završavam medic. fakultet na kojemu upoznajem svog supruga i zasnivam obitelj.

Prva trudnoća završava spontanim pobačajem u 3tj. trudnoće. Tada mi liječnik ginekolog govori da su buduće trudnoće upitne, jer su jajne stanice vjerovatno oštećene kemoterapijama. Kada sam došla roditi svoje 4-to dijete taj isti liječnik, ginekolog mi govori da dobro promislim kad odbijam sterilizaciju, kako riskiram život što idem na 4. carski rez, kako sam sebična, ne mislim na drugu djecu, a još sam i liječnica. Doživljavam i druge ružne komentare pri prijemu u trudničku ambulantu, koji aludiraju na moju primitivnost, jer ću na 4.carski rez. Tada govorim da sam potpuno svjesna komplikacija. Tri carska reza iza sebe, zloćudna bolest, visoki tlak u trudnoći... kako se ne bih bojala! Doma suprug sa tri male curice-jedna sa poseb. potrebama, skromne prilike u kojima živimo... Kroz sve trudnoće uspjevam položiti ispite i odstažirati godinu dana, te radim mjesec dana na zamjeni. Svjesno sam tražila sakramenat boles. pomazanja i molitvenu potporu mnogih i u svemu tome se Bog proslavio. Prije operacije-zadnjeg carskog reza, osjećam MIR. Sve prolazi bez komplikacija, tlak mi se stabilizirao i rađam zdravog dječaka. Stvoritelj mi je darovao život, a mogla sam umrijeti sa 20 godina, darovao mi je plodnost a mogla sam biti neplodna... Kako je velik i silan naš BOG!