099 5844 381 betlehem.osijek@gmail.com www.betlehem-osijek.hr https://www.facebook.com/betlehemosijek

Štićenica Udruge Betlehem svjedoči kako su ju mnogi nagovarali na abortus, govorili joj da „ima vremena za obitelj i djecu“ te da će „jednog dana naići netko tko će ju voljet“.
Ona je ipak odlučila roditi dijete: „Znala sam da će mene to dijete koje će roditi, jednog dana isto tako voljeti i više nego sve to te da će mi pružiti sreću više nego što bi mi pružilo sreću bilo što drugo u životu jer je sve to prolazno. To me je nagnalo da rodim.“